SPRIDA - Centrum for hjälpmedel

SPRIDA har utviklet programmet Sarepta, et kommunikasjonsprogram for barn og unge med spesielle behov.

HTN har i mange år samarbeidet med SPRIDA. Tambartun kompetansesenter stod lenge for distribusjonen av programmet i Norge, mens vi samarbeidet på den faglige siden. I 2011 tok HTN over dette ansvaret.  

http://www.orebroll.se/sprida