Sarepta

  • Hjelpemiddelnummer: 162319
  • Produsent: SPRIDA

Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjons-program tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Programmet er et skallprogram som fylles etter brukerens behov.

Alternativ visning, tilpasset touch-screen.