Sarepta

  • Hjelpemiddelnummer: 162319
  • Produsent: SPRIDA

Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjons-program tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Programmet er et skallprogram som fylles etter brukerens behov.

Alternativ visning, tilpasset touch-screen.

Kort historikk: Struktur ble utviklet tidlig på 1990-tallet og ble forløperen til Sarepta. Struktur var basert på operativsystemtet MS-Dos og ble videreutviklet for Windows. Sarepta er en forbedret versjon av Struktur. Foruten å gi rom for mer innhold, er Sarepta blitt mer brukervennlig.

Personer rundt brukeren bestemmer hva som skal være med i brukerens program. Programmoduler som bildebok, CD, memory, timeplan, e-post, kalender, OCR-programvare med mer, følger med. Programmet støtter talesyntesen Infovox og kan i tillegg spille lydfiler (wav, mp3). Bruker kan også bruke punktinnskrivning.

Elevene styrer oftest programmet med 2-5 brytere, som er koblet til en bryterboks. Det er Tash-brytere som benyttes.

Enkelte elever bruker leselist i tilknytning til Sarepta og programmet er tilpasset skjermlesere. Den leselisten som oftest velges til dette bruket er Modular Evolution 88.

Det er små forskjeller mellom de første versjonene av Sarepta i 2006-2007 og dagens versjon. Hovedendringene i de nyeste versjonene er at man har fjernet feil, forenklet språket i menyer m.m. og nye moduler. Sarepta2 fungerer med 64-bit.

Handy Tech Norge AS har installert og tilpasset Struktur/Sarepta siden 1998.